* Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.